Ceník...

Aktuálně výměnná hodnota za vhledy o max. 1,5 h je Kč 2500,-/101 EUR.

Pokud potřebujete vhled pouze do jednoho tématu, oblasti, okolnosti, situace, 
je možné si objednat vhled i do max. 1 h za Kč 1800,-/ 73 EUR.

Pokud potřebujete vhled pouze do jednoho tématu, oblasti, okolnosti, situace,
je možné si objednat vhled i do max. 1 h za Kč 1800,-

Platby přijímám předem na účet. Po objednání Vašeho termínu, Vám vždy přijde email s potvrzením, s platebními údaji a se zoom linkem pro spojení na domluvený termín.

CO PROBÍHÁ BĚHEM A PO ŽIVÝCH VHLEDECH:

  • Uvolnění filtrů z tvých jemněhmotných těl, skrze které se díváš na druhé a prožíváš mnohé situace, své okolí, ale hlavně sám/sama sebe
  • Odevzdání tíhy v jakékoliv formě, která ti dosud bránila nejen cítit onu lehkost bytí, ale i v lehkosti materializovat nové znění
  • Jasnost a lehkost do tvých dalších dnů
  • Rozproudění jakékoliv stagnující energie v tvém poli, v tvých jemněhmotných tělech, v tvém životě
  • Získání manifestační jasnosti pro tvůj aktuální stav, tvé aktuální místo a tvou aktuální situaci v tvém životě

Objednat živý vhled online: