KDO JSEM?

Nejdříve začnu tím, co vše nejsem……
Nejsem nic z toho, co jsem vystudovala, nejsem žádný z titulů, které mám nebo bych mohla mít.
Nejsem profesní pozicí, kterou se nazývá každý, co prošel jistým školením.
Nejsem ničím, co mysl potřebuje definovat pro to, abych se cítila někým.

Jsem především žena, která miluje život, ale i smrt, protože díky mnoha smrtím znovu a znovu žiji.
Jsem také matka, která své děti provádí každým dnem k jejich přirozenosti, k jejich síle a k tomu, 
pro co se narodily.

Jsem také sestra pro ty, kteří mě přijímají s respektem a v úctě
pro vzájemné sdílení a pro vzájemné obohacování.

Jsem dcera Prvotní mateřské náruče a Prvotního vědomí veškerého Stvoření.
Jsem poutnicí, milovnicí a umělkyní života a můj domov je vždy právě tam,
kam mě můj životní proud v lehkosti a v přirozenosti zavolá.

Jsem tkadlena nových životních cest.

 Je-li ti má esence blízká, jsem tu v naslouchání i v podpoře pro vše,
co skrze moje vnitřní dary a klíče může být na tvé cestě, 
ve tvém jedinečném příběhu rozjasněním~projasněním čehokoliv,

co vnímáš jako mlhu před tebou,
kde jsi ve dlouhodobé stagnaci v bludném kruhu,
kde možná prožíváš pád do propasti,
kde stojíš na křižovatce a nevíš, na jakou stranu vykročit.

JASNOST JE TVÉ PRVOTNÍ PRÁVO!
SÍLA A PEVNOST TVÉHO DALŠÍHO KROKU POTŘEBUJE JASNOST!
VYKROČ JISTĚ A PEVNĚ S TVOU JASNOSTÍ!

Již 15 let se věnuji vylaďování, uvolňování a vyrovnávání 
jednotlivých úrovní jemněhmotných těl skrze JasnoCit a skrze medicínu živých vhledů.

S láskou a hlubokou vděčností za vše, co jsem prožila, prožívám a budu prožívat

Eva Aura Real